Misschien heeft u het zelf weleens meegemaakt. Op een ochtend wordt u wakker en staan er bulderende bouwmachines in uw straat. Er gaat gebouwd worden. U weet nergens van en hoort via een buurtbewoner dat er een nieuw appartementencomplex wordt gebouwd. Bij de gemeente krijgt u te horen dat de omgevingsvergunning een paar maanden geleden is verleend en de bezwaartermijn inmiddels is verstreken. Het is dan te laat om met de ontwikkelaar in gesprek te gaan om de plannen te bespreken of om bezwaar te maken tegen de omgevingsvergunning. Het nieuwe appartementencomplex is een feit.

Vorig jaar is de Wet elektronische publicaties in werking getreden. Deze wet verplicht gemeenten om alle bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen)besluiten te publiceren via de website www.officielebekendmakingen.nl. Vóór de inwerkintreding kon u de buurtkrant of de gemeentewebsite raadplegen. Nu mag de gemeente ervoor kiezen de bekendmakingen alleen nog op officielebekendmakingen.nl te publiceren.

Als u de bekendmaking van bouwplannen, evenementen of het kappen van bomen in uw omgeving niet meer wilt missen, kijk dan op officielebekendmakingen.nl bij ‘berichten over uw buurt’ of meldt u aan voor de e-mailnotificatie. Wanneer u tijdig op de hoogte bent van plannen en u het daarmee niet eens bent, zijn er verschillende mogelijkheden om dit aan te pakken.

Weten wat deze mogelijkheden zijn? Neem contact op met onze advocaten en zij helpen u verder.