De energietransitie dendert als een sneltrein door, alsook de daarbij behorende aanpassingen van de regelgeving. Over een half jaar (per 1 januari 2023) gaat de nieuwe verplichting in dat kantoren groter dan 100 m2 moeten voldoen aan minimaal energielabel C. In de media zijn berichten verschenen dat nog niet alle kantoren hieraan voldoen. Er is nog even tijd om met aanpassingen aan de slag te gaan. Maar wacht niet te lang, want het niet voldoen aan deze verplichting heeft nogal wat consequenties.

Handhaving gebruiksverbod voor kantoren
De wetgever heeft namelijk bepaald dat kantoren die per 1 januari 2023 niet voldoen aan minimaal energielabel C te maken krijgen met een gebruiksverbod. Een gebruiksverbod betekent dat het gebouw niet meer als kantoor mag worden gebruikt. Deze bepaling komt in het nieuwe artikel 5.11 van het Bouwbesluit 2012.

Last onder dwangsom of bestuursdwang
Gemeentes zijn belast met de handhaving van regels uit het Bouwbesluit 2012. Indien tijdens een gemeentelijke controle niet kan worden aangetoond dat het kantoorgebouw minimaal energielabel C heeft, kan de gemeente handhavend optreden. Deze kan een last onder dwangsom opleggen (een boete) of zelfs tot sluiting van de kantoorruimte overgaan. Dit laatste wordt ook wel bestuursdwang genoemd. Een handhavingsbesluit heeft dus verregaande consequenties.

Verplichting geldt voor zowel eigenaar als gebruiker
Belangrijk is ook om te vermelden dat verplichtingen uit het Bouwbesluit 2012 zowel voor eigenaren als gebruikers gelden. Een handhavingsbesluit kan zich derhalve tot de eigenaar als de gebruiker (of beiden) richten. Wie moet worden aangeschreven wordt per geval beoordeeld en is onder meer afhankelijk van de vraag wie daadwerkelijk in staat is om de aanpassingen uit te voeren. Het is dus verstandig dat verhuurders en huurders onderling afspraken maken wie voor welke aanpassingen aan het gebouw verantwoordelijk is om te voldoen aan de energielabel C-verplichting.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de energielabel C-verplichting bij kantoren? Of heeft u te maken met handhaving door de gemeente en u bent het daar niet meer eens? Neem contact op met TILO advocaten.

Handhaving kan in bepaalde omstandigheden onevenredig zijn. Onze advocaten kunnen aan de hand van de laatste jurisprudentie een inschatting geven of een bezwaar of beroep kans van slagen heeft.