TILO ADVOCATEN IS ER VOOR ONDERNEMERS

Bij TILO advocaten kunt u terecht voor de behartiging van uw belangen op meerdere rechtsgebieden. Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden, adviseren en procederen. Onze missie is om u als ondernemer te ontzorgen van regelgeving en (mogelijke) geschillen.

Welke ondernemer heeft niet te maken met de overheid? U heeft bijvoorbeeld een vergunning ter uitbreiding van uw bedrijf nodig van de gemeente. Of u bent gecontroleerd op een exploitatie-, milieu-, alcohol- of andere vergunning. Het kan ook zijn dat u het niet eens bent met een beslissing van de overheid tot sluiting van uw bedrijf en u voelt zich benadeeld. U kunt dan bezwaar maken om uw mening te laten horen. Dit zijn vaak ingewikkelde trajecten waarbij u misschien hulp nodig heeft. Wij bieden u die hulp.

U kunt contact met ons opnemen over onder andere de volgende onderwerpen:

 • Omgevingsrecht
 • Bestemmingsplannen
 • Milieurecht
 • Handhavingsrecht
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Horecarecht (exploitatie-, alcohol-, terrasvergunning)
 • Woo-verzoeken (Wet open overheid)
 • Nadeelcompensatie en schadevergoeding
 • Onteigeningsrecht
 • NVWA (verkoop van tabak, verwerking van voedsel, houden van dieren)
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd
 • Subsidies
 • Arbeidsinspectie
 • Publiekrechtelijk bouwrecht
 • Sluiting pand/woning
 • Onrechtmatig handelen overheid

Contact opnemen

Bent u het niet eens met de beslissing van de uitkeringsinstantie? Wij helpen u met het indienen van een bezwaarschrift. Wordt dit bezwaarschrift afgewezen, dan gaan wij naar de rechter. Of heeft u hulp nodig bij het ontslag of de re-integratie van een medewerker? Bij deze procedures helpen wij u graag.

U kunt contact met ons opnemen over onder andere de volgende onderwerpen:

 • Vaststellingsovereenkomst
 • Ontslag
 • Loonsanctie bij ziekte
 • Re-integratie en UWV

Contact opnemen

Het kan zijn dat u als ondernemer aansprakelijk bent voor bijvoorbeeld een bedrijfsongeval. Of er wordt een klacht tegen u ingediend bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

U kunt contact met ons opnemen over onder andere de volgende onderwerpen:

 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Tuchtrechtelijke klacht bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
 • Onderzoek door de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd

Contact opnemen

In Nederland gelden veel wetten en regels. Als ondernemer is het bijna onmogelijk deze allemaal te kennen. U wilt vooral bezig zijn met waar u goed in bent: ondernemen. Hierbij kunt u wel eens regels over het hoofd zien zoals bijvoorbeeld milieuwetgeving. Indien u te maken krijgt met politie en justitie, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP

Wij bespreken graag samen met u de mogelijkheden