De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, ook wel bekend als de NVWA, is de toezichthouder die zich bezighoudt met veiligheid van voedsel, consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Ondernemers in veel verschillende sectoren kunnen zich geconfronteerd zien met een inspecteur van de NVWA. Zo ook recent een cliënte van TILO advocaten die een boete opgelegd kreeg.

Wat was er aan de hand?

Halverwege 2021 verrichtte een assistent-inspecteur van de NVWA een controle in de winkel van cliënte. De controle zag op de verkoop van sigaretten en andere tabaksproducten. Tijdens deze controle werd een zogenoemde “testkoper” ingezet. Volgens de website van de NVWA is een testkoper een 17-jarige die in opdracht van de NVWA tabak probeert te kopen.

Tijdens de controle werd de testkoper door de winkelmedewerker om zijn identiteitsbewijs gevraagd en vervolgens tabak verkocht. De assistent-inspecteur maakte hier een rapport van en zond dit aan een inspecteur van de NVWA die niet bij de controle was. Pas begin 2022 besloot de NVWA cliënte een bestuurlijke boete op te leggen van € 1.360,-.

Het probleem

Bijzonder in deze zaak is dat tabak werd verkocht nadat het identiteitsbewijs was gecontroleerd door de winkelmedewerker en de NVWA tóch een boete oplegde. Uit de rapporten van de NVWA bleek echter niet duidelijk of de identiteit van de testkoper juist was vastgesteld. Niet werd vermeld wat voor een identiteitsbewijs werd gecontroleerd door de NVWA en bovendien droeg de testkoper een mondmasker.

Daarnaast verklaarde de inspecteur van de NVWA tegenstrijdig en onvolledig. Zo zouden er opeens meer dan 1 winkelmedewerker aanwezig zijn geweest en zou de inspecteur die niet aanwezig was, plotseling wel aanwezig zijn geweest bij de controle. Bovendien werd de betreffende winkelmedewerker niet om een verklaring gevraagd en werd cliënte niet verhoord. Door het verstrijken van de tijd, was eventueel bewijsmateriaal verloren gegaan. Cliënte wist immers niet dat haar een boete stond te wachten.

De oplossing

TILO advocaten diende een bezwaarschrift in tegen de opgelegde boete van € 1.360,-. Niet alleen was cliënte het niet eens met die boete, ook liep zij het risico een hogere boete opgelegd te krijgen als het bij een eventuele volgende controle wel mis zou zijn.

Ingegaan werd op de onvolledige en tegenstrijdige bevindingen van de inspecteurs van de NVWA en schending van het verdedigingsbelang (art. 6 EVRM). Dit heeft de NVWA laten inzien dat er onterecht een boete aan cliënte was opgelegd en dus is de boetebeschikking in rook opgegaan.

Hulp

Heeft u ook te maken (gehad) met inspecteurs van een toezichthouder? Denk hierbij aan de NVWA maar ook de gemeente, Arbeidsinspectie of andere instanties. En is aan u een maatregel of boete opgelegd? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op om samen te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.

Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op om samen te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.