TILO ADVOCATEN IS ER VOOR PARTICULIEREN

TILO advocaten kan u juridische bijstand verlenen op meerdere rechtsgebieden. Wij hebben ruime ervaring in het adviseren, onderhandelen en procederen. Uw belang staat bij ons voorop.

Als burger heeft u dagelijks te maken met de overheid. U betaalt belasting, maakt gebruik van de openbare weg en heeft zich daarbij te houden aan allerlei regels. Ook kan het zijn dat u een bouwvergunning nodig heeft van de gemeente of u bent het niet eens met een beslissing van de gemeente over een bestemmingsplan of gebiedsontwikkeling. Uw standpunt is vaak duidelijk maar de overheid neemt dit niet aan. Wij helpen u om met de juiste woorden in te praten op de overheid.

U kunt contact met ons opnemen over onder andere de volgende onderwerpen:

 • Omgevingsrecht
 • Handhavingsrecht
 • Publiekrechtelijk bouwrecht
 • Woningsluiting
 • Woo-verzoeken
 • Bestemmingsplannen
 • Nadeelcompensatie en schadevergoeding
 • Onteigeningsrecht
 • Onrechtmatig handelen overheid
 • Burgerzaken (zoals inschrijving bij een nieuwe gemeente of wijziging van een voor- of achternaam)
 • Motorrijtuigenbelasting

Contact opnemen

Krijgt u geen uitkering, wordt uw uitkering (gedeeltelijk) ingetrokken of moet u uw uitkering terugbetalen? Wij helpen u met het indienen van een bezwaarschrift. Wordt dit bezwaarschrift afgewezen, dan gaan wij naar de rechter. Voor problemen met uw werkgever zoals ontslag, problemen tijdens ziekte of het moeten teruggeven van uw zakelijke leaseauto kunt u ook bij ons terecht.

U kunt contact met ons opnemen over onder andere de volgende onderwerpen:

 • Ontslag
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Ziekte en re-integratie
 • Loonvordering
 • WIA-uitkering
 •  WW-uitkering
 • ZW-uitkering
 • Bijstandsuitkering (Participatiewet)
 • IOAZ/IOAW/IOW
 • Zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Contact opnemen

Het kan zijn dat u schade heeft opgelopen door lichamelijk verwondingen of psychische problemen (bijvoorbeeld PTSS). Deze schade heet letselschade. Hierbij kunt u denken aan een aanrijding, een mishandeling, een bedrijfsongeval of een medische fout. U kunt degene die uw schade heeft veroorzaakt eisen om deze schade te vergoeden. Ook kunt u zich niet gehoord voelen door uw zorgverlener. Wij helpen u daarmee.

U kunt contact met ons opnemen over onder andere de volgende onderwerpen:

 • Verkeersongevallen
 • Slachtofferzaken in het Strafrecht
 • Bedrijfsongevallen
 • Medische fouten
 • Problemen met zorgverleners
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Zorgverzekeraar

Contact opnemen

Bent u bezig met een verbouwing en houdt de aannemer zich niet aan de gemaakte afspraken? Of heeft u uw huis verkocht maar laat de koper het zomaar afweten? Laat het ons weten, dan kijken we samen naar een oplossing.

U kunt contact met ons opnemen over onder andere de volgende onderwerpen:

 • Slecht werk door aannemer;
 • Niet nakomen van een overeenkomst;
 • Schade door onrechtmatig handelen van een ander.

Contact opnemen

Een veel gehoorde leus is dat de politie uw beste vriend is. In veel gevallen klopt dit, maar als u bent aangehouden of bent uitgenodigd voor een verhoor kan dit anders zijn. Ook als u uw rijbewijs op het spel staat, is het een spannende tijd. Bent u aangehouden of heeft u te maken met politie en justitie, ook dan kunnen wij u helpen.

Contact opnemen

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP

Wij bespreken graag samen met u de mogelijkheden