Ook slachtoffers van strafbare feiten hebben privacyrechten

Een van de spanningsvelden binnen het strafrecht is de verhouding van de rechten van verdachten en slachtoffers. Het uitgangspunt binnen het strafrecht is dat een verdachte onschuldig is tot het tegendeel is bewezen (art. 6 lid 2 EVRM). De privacy van verdachten wordt om die reden dan ook vaak beschermd door bijvoorbeeld het bekende zwarte [...]